小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

遣兴五首翻译、赏析、拼音版注释与解释(杜甫)

2017-12-26 13:12:25  来源: 小升初网     阅读次数:

遣兴五首.jpg

 【遣兴五首其一原文】

 蛰龙三冬卧,老鹤万里心。

 昔时贤俊人,未遇犹视今。

 嵇康不得死,孔明有知音。

 又如垄底松,用舍在所寻。

 大哉霜雪干,岁久为枯林。

 【遣兴五首其一拼音版】

 zhé lóng sān dōng wò ,lǎo hè wàn lǐ xīn 。

 xī shí xián jun4 rén ,wèi yù yóu shì jīn 。

 jī kāng bú dé sǐ ,kǒng míng yǒu zhī yīn 。

 yòu rú lǒng dǐ sōng ,yòng shě zài suǒ xún 。

 dà zāi shuāng xuě gàn ,suì jiǔ wéi kū lín 。

 【遣兴五首其二原文】

 昔者庞德公,未曾入州府。

 襄阳耆旧间,处士节独苦。

 岂无济时策,终竟畏罗罟。

 林茂鸟有归,水深鱼知聚。

 举家依鹿门,刘表焉得取。

 【遣兴五首其二拼音版】

 xī zhě páng dé gōng ,wèi céng rù zhōu fǔ 。

 xiāng yáng qí jiù jiān ,chù shì jiē dú kǔ 。

 qǐ wú jì shí cè ,zhōng jìng wèi luó gǔ 。

 lín mào niǎo yǒu guī ,shuǐ shēn yú zhī jù 。

 jǔ jiā yī lù mén ,liú biǎo yān dé qǔ 。

 【遣兴五首其三原文】

 我今日夜忧,诸弟各异方。

 不知死与生,何况道路长。

 避寇一分散,饥寒永相望。

 岂无柴门归,欲出畏虎狼。

 仰看云中雁,禽鸟亦有行。

 【遣兴五首其三拼音版】

 wǒ jīn rì yè yōu ,zhū dì gè yì fāng 。

 bú zhī sǐ yǔ shēng ,hé kuàng dào lù zhǎng 。

 bì kòu yī fèn sàn ,jī hán yǒng xiàng wàng 。

 qǐ wú chái mén guī ,yù chū wèi hǔ láng 。

 yǎng kàn yún zhōng yàn ,qín niǎo yì yǒu háng 。

 【遣兴五首其四原文】

 蓬生非无根,漂荡随高风。

 天寒落万里,不复归本丛。

 客子念故宅,三年门巷空。

 怅望但烽火,戎车满关东。

 生涯能几何,常在羁旅中。

 【遣兴五首其四拼音版】

 péng shēng fēi wú gēn ,piāo dàng suí gāo fēng 。

 tiān hán luò wàn lǐ ,bú fù guī běn cóng 。

 kè zǐ niàn gù zhái ,sān nián mén xiàng kōng 。

 chàng wàng dàn fēng huǒ ,róng chē mǎn guān dōng 。

 shēng yá néng jǐ hé ,cháng zài jī lǚ zhōng 。

 【遣兴五首其五原文】

 昔在洛阳时,亲友相追攀。

 送客东郊道,遨游宿南山。

 烟尘阻长河,树羽成皋间。

 回首载酒地,岂无一日还。

 丈夫贵壮健,惨戚非朱颜。

 【遣兴五首其五拼音版】

 xī zài luò yáng shí ,qīn yǒu xiàng zhuī pān 。

 sòng kè dōng jiāo dào ,áo yóu xiǔ nán shān 。

 yān chén zǔ zhǎng hé ,shù yǔ chéng gāo jiān 。

 huí shǒu zǎi jiǔ dì ,qǐ wú yī rì hái 。

 zhàng fū guì zhuàng jiàn ,cǎn qī fēi zhū yán 。