小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

代放歌行拼音版注音、翻译、赏析(鲍照)

2019-02-17 21:11:11  来源: 小升初网     阅读次数:

代放歌行拼音版.jpg

 放歌行拼音版注音:

 liǎo chóng bì kuí jǐn , xí kǔ bù yán fēi 。

 虫避葵,习苦不言非。

 xiǎo rén zì wò chuò , ān zhī kuàng shì huái 。

 小人自龌龊,安知旷士怀。

 jī míng luò chéng lǐ , jìn mén píng dàn kāi 。

 鸡鸣洛城里,禁门平旦开。

 guān gài zòng héng zhì , chē jì sì fāng lái 。

 冠盖纵横至,车四方来。

 sù dài yè cháng biāo , huá yīng jié yuǎn āi 。

 素带曳长飙,华缨结远埃。

 rì zhōng ān néng zhǐ , zhōng míng yóu wèi guī 。

 日中安能止,钟鸣犹未归。

 yí shì bù kě féng , xián jūn xìn ài cái 。

 夷世不可逢,贤君信爱才。

 míng lǜ zì tiān duàn , bù shòu wài xián cāi 。

 明虑自天断,不受外嫌猜。

 yī yán fēn guī jué , piàn shàn cí cǎo lái 。

 一言分珪爵,片善辞草莱。

 qǐ yī bái bì cì , jiāng qǐ huáng jīn tái 。

 岂伊白璧赐,将起黄金台。

 jīn jūn yǒu hé jí , lín lù dú chí huí 。

 今君有何疾,临路独迟回。

 代放歌行翻译:

 蓼虫已经习惯了辛辣的水蓼,看见甜美的葵堇,反而要逃跑。

 小人总是限于狭猫的境界,又怎么能理解旷士的高尚怀抱。

 天刚放亮,洛阳城中雄鸡啼晨,宫门洞开,大小官吏前来早朝。

 达官贵人从四面八方聚来,轻车骏马奔驰在条条官道。

 宽大的衣带在风中飘舞,五彩的冠缨被飞尘笼罩。

 日上中天,公务仍然不会停止,夜幕降临,晚钟已敲也无人回家。

 如今这太平盛世,不易再逢,君王贤明爱才,也很难遇到。

 清明的谋虑,出自君王的独断,外来的猜嫌之辞,都无法动摇。

 说对了一句话,就能封官进爵,有一点儿特长或好的品格,就可以辞别田野,从此做官,步步升高。

 当今君王,为招纳天下贤士,岂只是把白璧颁赏,还要把黄金台来建造。

 可是今天,您究竟为什么面临坦荡的仕途,反而迟疑不前,把好机会失掉?

 代放歌行赏析:

 此诗前四句开门见山亮出矛盾,将龌龊小人与高怀旷士分列两句,形成对照。“小人自龌龊”构成全诗主脑,是后文穷形极相描绘的张本。在这两句写实诗前用“蓼虫避葵堇,习苦不言非”两句来起兴,既有含义,又增添了文学情趣。蓼虫习惯了辛辣苦味,不喜欢堇葵的甘甜。这两句不仅是兴,而且也是比。其比的含义,前人或谓是指小人不知旷士之怀,犹如蓼虫不知葵堇之美;或谓是指旷士习惯于辛苦生涯,不以辛苦为非。细绎诗意,当以后说为是,因为“避”、“不言非”等语,并无贬义,而以苦为乐,从来就是豁达放旷之士的本色;只有小人,才是趋甘避苦之徒。

 从“鸡鸣洛城里”至“钟鸣犹未归”八句是此诗第二层,写“小人”的龌龊行为。“鸡鸣”“平旦”“日中”“钟鸣”是贯串八句的时间线索。其人物则是“冠盖”,他们的一天,从“平旦”起,天子的“禁门”刚刚打开,就蜂拥而至了。“纵横至”、“四方来”,来势汹涌如潮水,笔端带有揶揄调侃之意。乘他们车马驰骤之际,诗人迅速为他们的风尘尊容勾勒了一幅生动无比的漫画:“素带曳长飙,华缨结远埃。”这些颇有身分的人,他们的素带在急驰的大风中乱飘,华丽的帽缨上结聚了远道而来的尘埃。这幅画有色彩,有动态,有细节,形象传神,耐人品味。句中未著一字褒贬,却“写尽富贵人尘俗之状”(沈德潜《古诗源》),把角逐名利场者的丑态刻划得入木三分,不愧为神来之笔。他们到处奔竞,“日中”不可能会停止钻营。就连夜深“钟鸣”后他们犹未回家。一个“犹”字,有多少惊讶、感叹、挖苦之意。后汉安帝《禁夜行诏》云:“钟鸣漏尽,洛阳城中不得有行者。”这里说“钟鸣未归”,可见奔竞日盛,古风荡然无存。

 “夷世不可逢”以下是此诗第三层,记录了奔竞小人对道旁旷士的谈话,他们对旷士说道:现在是千载难逢的太平盛世,君王也是真正爱才的贤君。他英明的考虑出于自己的判断,不受任何外来影响而猜疑动摇。这些正经话出自小人之口,就显得肉麻阿谀与不伦不类,因而具有极大的讽刺性。接着,小人们又向旷士津津乐道地夸说起了进入仕途的容易和当官的好处。这四句是说才能之士只要有一言之美,片善之长,就会受贤君青睐,被封官赐爵,辞别田野,登上朝堂。而贤君爱才,岂但只赏赐白璧,还将仿效燕昭王筑黄金台来重金招聘你们呢。这四句虽是小人们的劝诱、夸说之辞,但也是他们一心只想升官发财的灵魂大曝光,写得真是笔锋辛辣,利如刀锥。“今君有何疾,临路独迟回?”最后,小人以嘲弄的口吻诘问旷士:你到底有什么毛病,竟面对阳关大道还独自徘徊不前?全诗至此顿住。对于无耻小人的挑衅,诗人没有也不屑回答,但不回答并不等于没有答案。读者若试着掩卷思索,就会发现,答案已在开头“小人自龌龊,安知旷士怀”之中了。这一结回应开头,使通篇皆活,旷士形象虽未著墨,但在对照中自显出其迥异小人的品格。这个结尾让应受嘲弄的人去厚颜嘲弄别人,真是幽默滑稽而有波澜,可谓味蕴言外,冷峻隽永。

 《代放歌行》在《乐府诗集》中属《相和歌辞·瑟调曲》。《歌录》曰:“《孤生子行》,亦曰《放歌行》。”《孤生子行》,又题作《孤儿行》,在乐府古辞中写的是孤儿备受兄嫂折磨,难与久居的内容。鲍照的拟作,旧瓶装新酒,用以揭露黑暗,抨击时政,大大拓宽和加深了这一乐府旧题的表现力。在这个方面,也同样显示了诗人非凡的艺术勇气和独辟蹊径的创新精神。