小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

关于小满的古诗拼音+翻译+赏析

2019-05-26 23:10:26  来源: 小升初网     阅读次数:

2019042215.jpg

 小满(吴藕汀)

 bái tóng luò jìn pò yán yá , huò kǒng nián nián zǐ shù huā 。

 白桐落尽破檐牙,或恐年年梓树花。

 xiǎo mǎn tián chéng xún cǎo yào , nóng xián mò wèn dòng sān chē 。

 小满田塍寻草药,农闲莫问动三车。

 五绝 小满(宋 欧阳修)

 yè yīng tí lǜ liǔ , hào yuè xǐng cháng kōng 。

 夜莺啼绿柳,皓月醒长空。

 zuì ài lǒng tóu mài , yíng fēng xiào luò hóng 。

 最爱垄头麦,迎风笑落红。

 五律·小满

 jīng zhé wū yā jiào , xiǎo mǎn què lái quán 。

 惊蛰乌鸦叫,小满雀来全。

 sòng zǒu sān chūn xuě , yíng lái wǔ yuè tiān 。

 送走三春雪,迎来五月天。

 jiāng nán pín luò yǔ , sài běi lǚ jīng hán 。

 江南频落雨,塞北屡经寒。

 jié lìng lún liú qù , lí mín wàng ruì nián 。

 节令轮流去,黎民望瑞年。

 小满

 xià shú píng xiǎo mǎn , zǐ zhuàng shuǐ zhōu quán 。

 夏熟凭小满,籽壮水周全。

 wèi mǎn chōng zú shuǐ , yào zhāng kù rè tiān 。

 未满充足水,要张酷热天。

 sān nóng shōu zhòng guǎn , sì yuè yǔ lái hán 。

 三农收种管,四月雨来寒。

 jié lìng hé téng làng , tiān rán wù fù nián 。

 节令河腾浪,天然物阜年。

 西江月·小满

 rù xià yíng lái xiǎo mǎn , lín zhōng xiǎo niǎo xīn huān 。

 入夏迎来小满,林中小鸟欣欢。

 chí lián qīng cuì liǔ hán yān 。

 池莲青翠柳含烟。

 lǒng jiān mài suì bǎo , yuàn lǐ shí liú yán 。

 垄间麦穗饱,院里石榴妍。

 qì wēn jiàn shēng léi yǔ jiàng , shuǐ táng wā jiào shēng xuān 。

 气温渐升雷雨降,水塘蛙叫声喧。

 zhōng gēng chú cǎo zài nóng tián 。

 中耕除草在农田。

 qín láo liú rè hàn , nǔ lì huò fēng nián 。

 勤劳流热汗,努力获丰年。

 五律·小满

 xiǎo mǎn tiān zhú rè , wēn fēng mù mài yuán 。

 小满天逐热,温风沐麦圆。

 yuán zhōng sāng shù zhuàng , péng lǐ cài guā tián 。

 园中桑树壮,棚里菜瓜甜。

 yǔ xià léi shēng zhèn , yīng gē qíng yǔ chuán 。

 雨下雷声震,莺歌情语传。

 hàn zāi néng huǎn jiě , bǎi xìng pàn fēng nián 。

 旱灾能缓解,百姓盼丰年。

 七律·小满

 xiǎo mǎn wēn hé xià yì nóng , mài rén mǎn lì liáng hái qīng 。

 小满温和夏意浓,麦仁满粒量还轻。

 dào tián zhuī fèn cuī fēn niè , mián yáng jiǎn róng fáng lěng fēng 。

 稻田追粪催分孽,绵羊剪绒防冷风。

 yóu cài shōu gē jiá jiǎo zǐ , yá chóng fáng zhì mài gǎn yíng 。

 油菜收割荚角子,蚜虫防治麦杆蝇。

 lián hé jī xiè chá xiū bèi , dài zhàn nóng máng zàn fàng sōng 。

 联合机械查修备,待战农忙暂放松。

 小满农事诗

 xiǎo mǎn xiǎo mài lì jiàn mǎn , shōu gē huán xū shí duō tiān 。

 小满小麦粒渐满,收割还需十多天。

 shōu qián shí tiān tíng jiāo shuǐ , fáng zhì mài yá hé huáng dǎn 。

 收前十天停浇水,防治麦蚜和黄疸。

 qù zá qù liè xuǎn liáng zhǒng , jí shí tào zhǒng liáng yóu mián 。

 去杂去劣选良种,及时套种粮油棉。

 gān hàn fēng hài hé báo zāi , tí zǎo yù fáng zāi qíng jiǎn 。

 干旱风害和雹灾,提早预防灾情减。

 zhī má shǔ jì zhǒng shàng kě , chūn mián bō zhòng wéi shí wǎn 。

 芝麻黍稷种尚可,春棉播种为时晚。

 zǎo chūn zuò wù qín sōng tǔ , háng jiān zhū jiān dōu chú yán 。

 早春作物勤松土,行间株间都锄严。

 zhī mián pǐ chà hěn zhì chóng , zhuó qíng zhuī féi hé jiāo guàn 。

 稙棉擗杈狠治虫,酌情追肥和浇灌。

 mài qián zhuā jǐn bǎ kàng huàn , kàng dòng zá suì duī tián biān 。

 麦前抓紧把炕换,炕洞砸碎堆田边。

 zǎo xiū nóng jù zǎo dǎ suàn , mò děng mài shú dǎ zhuàn zhuàn 。

 早修农具早打算,莫等麦熟打转转。

 guǒ shù shū guǒ zhì bìng chóng , jí shí shōu lǐ sāng cán jiǎn 。

 果树疏果治病虫,及时收理桑蚕茧。

 chù qín guǎn lǐ jiā cuò shī , huái yùn mǔ chù yào xì guǎn 。

 畜禽管理加措施,怀孕母畜要细管。

 yú táng zhòu yè qín guān chá , zuò dào fáng huàn yú wèi rán 。

 鱼塘昼夜勤观察,做到防患于未然。

 yǎng yú yóu rú zhòng liáng mián , guǎn lǐ dé dàng duó gāo chǎn 。

 养鱼犹如种粮棉,管理得当夺高产。