小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

湖上暮归全诗拼音版

2019-09-11 09:48:15  来源: 小升初网     阅读次数:

湖上暮归全诗拼音版.jpg

 古诗《湖上暮归》一共有三首,以下是《湖上暮归》古诗的全文拼音版:

 湖上暮归

 元 赵孟頫

 chūn yīn liǔ xù bù néng fēi , yǔ zú pú yá lǜ gèng féi 。

 春阴柳絮不能飞,雨足蒲芽绿更肥。

 zhèng kǒng qián hē jīng bái lù , dú qí kuǎn duàn rào hú guī 。

 政恐前呵惊白鹭,独骑款段绕湖归。

 湖上暮归

 明 刘泰

 xiǎo méng tuó zuì tà cán huā , róu lǜ yīn zhōng yī jìng xiá 。

 小朦驮醉踏残花,柔绿阴中一径斜。

 rì mù guī lái wèn tóng zǐ , chūn yī dāng jiǔ zài shuí jiā ?

 日暮归来问童子,春衣当酒在谁家?

 湖上暮归

 明 史鉴

 yā qún hū qù shuǐ yún kōng , xiāng dī hóng huā lù qì nóng 。

 鸭群呼去水云空,香滴葓花露气浓。

 sēng sì máng máng kàn bù jiàn , mù yān shēng chù hū wén zhōng 。

 僧寺茫茫看不见,暮烟生处忽闻钟。